Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
ADALET DERGİSİ 62. SAYISINA İLİŞKİN DUYURU

Adalet Dergisi’nin 2019 yılı Ocak ayına ait 62'nci sayısında, hukukî konulara ilişkin çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlanacaktır.
Yayımlanacak araştırma ve inceleme yazılarının:
1. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi,
2. Yazıların, 12.10.1994 tarih ve 22079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde belirtilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda olması, yazı içeriğinde gereksiz tekrardan kaçınılması ve 20 sayfayı geçmemesi, dipnotların sayısal olarak gereğinden fazla ve uzun olmaması,
Dipnotlarda yazar adı ve soyadı, basım yılı, eser adı, basım yeri, yayıncı adı ve sayfa numarasının yazılması, takip eden sayfalarda ise sadece yazarın adı soyadı ve sayfa numarasına yer verilmesi, kaynakça ile ilgili işlemlerin de aynı usulde hazırlanması,
3. Araştırma ve inceleme yazılarının bilgisayar ortamında hazırlanması ve bir örneğinin yazılı imzalı dilekçe ekinde 21/12/2018 tarihine kadar Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına, bir örneğinin de aşağıda yazılı elektronik posta adresine gönderilmesi,
4. Araştırma ve inceleme yazısı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaralarının da belirtilmesi,
gerekmektedir.
Adalet Dergisi’nin 2019 yılı Ocak ayına ait 62'nci sayısında yayımlanmaması yönünde karar verilen araştırma ve inceleme yazıları için ayrıca sahiplerine yazılı cevap verilmeyecektir.
Duyurulur.

  Tülay ÇELEBİ
Yayın İşleri Dairesi Başkanı


 


Elektronik posta adresi:
ab40439@adalet.gov.tr.

Bilgi için: A.Kemal PEKACAR   Şube Müdürü

Telefon No: (0312) 573 18 49-Faks No: (0312) 219 71 92                                                                       
Cevizlidere Mah. Gökkuşağı Cad. 1246/1. Sok. No:5 Balgat-Çankaya/ANKARA                                                     

Dergileri Görmek İçin Tıklayınız....

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←