Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Adalet Bakanlığı Kütüphanesi

Kütüphanemiz, 8 adet okuyucu sırası, 32 adet okuyucu sandalyesi ve 21 adet kitap dolabından oluşmaktadır.

Adalet Bakanlığı Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 13. maddesi 02.06.2008 tarihli Bakan Onayı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 ve 28’inci maddelerine uygun olarak değiştirilmiş ve bu durum 05.06.2008 tarih ve 525 sayılı genel yazımızla tüm teşkilata duyurulmuştur.
Görevleri;

Kütüphane Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde; tüm hizmetlerin yerine getirilmesi,

Kitapların manuel ve bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması, demirbaş numaralarının verilmesi,

Gelen okuyuculara ödünç kitapların verilmesi, süresi içerisinde geri alınması,

Kurum ve Kuruluşlardan alınan yayınların tasnifi, dağıtımı ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Birimlerden kütüphane ile ilgili olarak alınan yazılara ilişkin cevapların hazırlanması,

Kitapların konularına göre düzenli olarak tasnifi, ayıklanması, tertip ve düzeninin sağlanması,

Okuyucular için ihtiyaç duyulan, kitap vb. yayınların tespiti ve alınmasına nezaret edilmesi,

Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin yapılması.

Sisteme kayıtlı kitap listesi için tıklayınız .

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←