Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Tarihçemiz

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3825 Sayılı Kanunla değişik 20/A maddesi hükmü gereğince 25.06.1992 tarihinde Adalet Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmet Birimi olarak kurularak, alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonucunda 1993 yılının Eylül ayında fiilen faaliyete geçmiştir.

Başkanlığımız hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, mesleki yayınları takip etmek, toplamak, uygun görülenleri basmak, bastırmak, haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak, merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, yayın danışma kurulu oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

 

Yayın İşleri Dairesi Başkanı Olarak Görev Yapanlar

Emine AKALIN 1993-1999
Bekir UÇAR 15.06.1999 – 01.05.2013
Erdoğan BÖCEK 09.05.2013 – 14.07.2014
Tülay ÇELEBİ  14.07.2014 tarihinden  itibaren görevine devam etmektedir.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←