Tüm Birimlere Ait Raporlar (Birim, Konusu, veya Tarih bakımından sıralamak için sütun başlıklarına tıklayınız..)
Birim Konusu Tarihi
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI ADLİ SİCİL YAZILIMI 06.05.2011
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 28.09.2006
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 28.01.2014
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 29.05.2006
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 30.08.2010
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI 31.05.2007
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 17.10.2009
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 17.04.2011
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 18.09.2006
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI 19.05.2010
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 20.04.2009
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 20.08.2007
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 21.05.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 21.09.2010
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 21.08.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 23.04.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 24.09.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 27.05.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 10.09.2007
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 11.05.2009
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 12.06.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 12.11.2007
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 13.04.2011
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 13.05.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 13.02.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 13.07.2009
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 14.07.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 15.05.2007
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP 15.12.2008
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI KAN LEKESİ 13.03.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI CİHAZ EĞİTİMİ 19.06.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI CİHAZ EĞİTİMİ 22.05.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI NİTEKONTRİ DNA ÇALIŞMASI 13.06.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI TURBOFLOW CİHAZI İNCELEMESİ 05.07.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 53. TIAFT MEETİNG ADLİ TOKSİKOLOGLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI 04.09.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI EMCDDA TRENDSPOTTER UZMANLAR TOPLANTISI 23.10.2015
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI AAFS - ASFO TOPLANTISI 22 ŞUBAT 2016-3 MART 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI AV. KON. İŞKENCENİN VE İNSANLIK DIŞI MUA. ÖNL. (GİZLİLİK NEDENİYLE GÖNDERİLMEDİ.) 6 MART 2016-11 MART 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI POLİSİN GÜÇ KULLANIMI 30 MART 2016-31 MART 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ABD ADLİ BİLİMLER 68. TOPLANTISI 22 ŞUBAT 2016-27 ŞUBAT 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ 3. TOPLANTISI 27 NİSAN 2016-29 NİSAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ECCMID- ESGFOR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 9 NİSAN 2016-12 NİSAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İNTERNATİONAL ACADEMY OF LEGAN MEDİCİNE KONGRESİ 21 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI DNA WORKİNG GROUP TOPLANTISI 25 NİSAN 2016-29 NİSAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI FOSTER FREEMAN CİHAZ TANITIMI 2 MAYIS 2016-5 MAYIS 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI YILLIK TOPLANTISI 10 MAYIS 2016-13 MAYIS 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL ÜNV. YABANCI ÖĞRENCİ SINAVLARI ORGANİZASYONLARINI YÜRÜTMEK 28 NİSAN 2016-30 NİSAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 2016 ULUSLARARASI ADLI TIP AKADEMİSİ KONGRESİ IALM 21 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI SOCİETY AND FACULTY OF OCCUPATİONAL MEDİCİNE AN.SC.MEETİNG KONGRESİ 27 HAZİRAN 2016-30 HAZİRAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 2016 IALM ULUSLARARASI ADLİ TIP AKADEMİSİ KONGRESİ 20 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİMAĞUSA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 5723/14 E.S. DOSYASINA GÖRÜŞ BİLDİRİMİ 24 MAYIS 2016-26 MAYIS 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI ADLİ TIP AKADEMİSİ KONGRESİ 21 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI THERMO FİSHER LABORATUARLARINDA YAPILACAK EĞİTİM 18 TEMMUZ 2016-22 TEMMUZ 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI EMCDDA 5 TEMEL GÖSTERGE UZMANLAR TOPLANTISI 29 EYLÜL 2016-30 EYLÜL 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI TURAZ, AKADEMİ ADLI TIP VE PATOLOJİ KONGRESİ 13 EKİM 2016-16 EKİM 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI GİRNE ACM 2016/5252 SAYILI DOSYAYA ŞAHADET VERMEK ÜZERE 18 EKİM 2016-20 EKİM 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI SURİYE/CERABLUSDAKİ BİR KUYU İÇERİSİNDEKİ CESETLERİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN 7 EKİM 2016-7 EKİM 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI AK İŞKENCENİN VE İNSANLIK DIŞI VEYA ONURKIRICI CEZA VE MUAMELENİN ÖNLENMESİ 6 KASIM 2016-11 KASIM 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ENFSI QCLG TOPLANTISI 3 KASIM 2016-4 KASIM 2016
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI GİRNE ACM 2016/5252 SAYILI DOSYAYA ŞAHADET VERMEK ÜZERE 7 ARALIK 2016-8 ARALIK 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 24.01.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KARAPARA 24.04.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TWİNNİG PROJESİ 24.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADLİ KOLLUK 25.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 25.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA KONSEYİ 25.05.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KANUN 11.12.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 26.10.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 25.03.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA YARGI AĞI 26.02.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA YARGI AĞI 26.02.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK KORUMA 26.09.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MEDYA 26.04.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 26.10.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 26.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 27.03.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KANUN 27.04.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 27.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 28.10.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 28.10.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 28.03.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 28.04.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 28.02.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLTİCA 28.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 28.05.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 29.11.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 29.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 29.05.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MATRA 29.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 29.06.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 29.11.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KANUN 29.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 30.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 30.10.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 30.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 26.03.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HSYK 24.03.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ VİZE 24.07.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAHKİM 24.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 24.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 24.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 23.02.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 23.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK KORUMA 23.11.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 22.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 22.02.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 22.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 22.09.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 22.01.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 22.12.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 21.02.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 21.08.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 21.05.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 21.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 20.06.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 20.11.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 20.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 20.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 20.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 20.02.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MEDYA 20.09.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.11.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 19.07.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 19.07.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.04.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ARABULUCULUK 19.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 19.09.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.10.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 19.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MEDYA 19.10.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA KONSEYİ 19.07.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İŞ HUKUKU 19.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 19.01.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 19.06.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 18.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 18.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 18.01.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 18.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 18.03.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İŞ HUKUKU 18.09.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 17.09.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EĞİTİM 17.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 17.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 17.03.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 17.12.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 16.04.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 16.07.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 16.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 16.10.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 16.04.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 16.10.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 16.08.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 15.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 15.12.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 15.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 15.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TERÖRLE MÜCADELE 15.07.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KİŞİSEL VERİ 15.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 15.01.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 15.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN TİCARETİ 14.07.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 14.06.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 14.01.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 14.05.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 14.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 14.10.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 14.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EĞİTİM 14.01.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 13.09.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 13.11.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 13.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 13.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 13.10.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 13.11.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 13.10.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 12.01.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 12.02.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 12.11.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KANUN 12.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 12.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 12.11.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ KANUNU 12.04.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 12.04.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 11.09.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 11.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 11.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KİŞİSEL VERİ 10.03.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 10.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 10.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 10.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 09.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 09.11.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 09.11.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AİHM 09.06.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ STK 09.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 09.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 09.01.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MAĞDUR HAKLARI 08.12.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 08.05.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 08.12.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 08.12.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 08.04.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TÜKETİCİ 08.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 08.05.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 07.11.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 07.03.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ARABULUCULUK 07.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 07.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 07.10.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 07.11.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 06.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TÜKETİCİ 06.07.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ERMENİ MESELESİ 06.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 05.11.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 05.04.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 05.10.2009
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 05.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 04.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 04.12.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVUKATLAR 04.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA YARGI AĞI 04.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 04.07.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADLİ KOLLUK 03.06.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 03.09.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 03.04.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ARABULUCULUK 03.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 03.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 03.06.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 03.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 02.04.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EĞİTİM 02.06.2008
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 02.07.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 02.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 02.06.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 02.04.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 02.11.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 01.10.2007
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ KANUNU 12.04.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN TİCARETİ 01.06.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN TİCARETİ 01.09.2006
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TERÖRLE MÜCADELE 10.06.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 16.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İKİLİ İŞBİRLİĞİ 06.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 30.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 11.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 10.05.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 11.06.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 21.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İŞ HUKUKU 19.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EĞİTİM 08.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 22.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MATRA 07.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 29.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 04.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 24.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 20.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 14.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 11.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 07.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 02.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SİBER SUÇLAR 01.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 23.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 06.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 10.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ CEZA ADALET SİSTEMİ 25.09.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 09.09.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 12.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 14.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 06.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 01.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 21.12.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 23.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SİBER SUÇLAR 29.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SİBER SUÇLAR 24.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 23.02.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 20.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 12.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 07.03.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 09.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 27.01.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SEI 24.02.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 23.12.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ STA 20.03.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADIN HAKLARI 23.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TWİNNİG PROJESİ 22.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 22.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 20.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 19.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MAĞDUR HAKLARI 16.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 12.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SİBER SUÇLAR 02.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SURİYE 01.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 17.02.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SEI 01.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KARDEŞ MAHKEMELER 09.11.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 20.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 12.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUKLAR İÇİN ADALET 20.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 24.03.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLGİ PAYLAŞIMI 06.01.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 05.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EIPA 09.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 02.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TANIK KORUMA 30.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 30.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 29.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 29.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 28.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 28.02.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 28.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 28.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 27.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 27.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 26.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 26.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 25.03.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 25.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 24.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MATRA 23.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 22.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 22.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 22.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 22.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 21.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 19.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 21.08.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 20.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 20.08.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİŞARİ ZİYARET 03.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BÖLGESEL GÜVENLİK TOPLANTISI 20.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 20.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 20.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AB ZİYARETİ 01.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 18.02.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MAĞDUR HAKLARI 18.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 17.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 17.03.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 16.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 15.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 15.01.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 15.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 15.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 15.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 14.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 14.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 14.11.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 14.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 01.01.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 13.03.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ VİZE 13.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 13.08.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 12.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TANIK KORUMA 12.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 11.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 11.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 11.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 11.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK KORUMA 10.07.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SIDA 10.07.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 10.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 10.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 10.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK KORUMA 10.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 09.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 09.10.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 09.10.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ STA 09.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 09.09.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 07.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 07.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HEYET ZİYARETİ 07.03.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 06.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 06.06.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET SİSTEMİ 06.02.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 05.05.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 05.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 05.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 04.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 03.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İCRA SİSTEMİ 03.12.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TANIK KORUMA 03.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTİNAF 12.07.2011
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 02.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ STA 02.06.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 01.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İKİLİ İŞBİRLİĞİ 21.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 01.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 30.05.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BİLİRKİŞİLİK 10.04.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TERÖRLE MÜCADELE 06.11.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 10.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 15.04.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MATRA 06.12.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MYD 10.07.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET 29.02.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK SUÇLULAR 26.05.2010
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET İŞBİRLİĞİ 05.09.2012
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SIDA 03.07.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİ 14.10.2013
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İNSAN HAKLARI 27.11.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MAĞDUR HAKLARI 08.12.2014
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAEIX 02.02.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KADINA YÖNELİK ŞİDDET 17.02.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 123. ORTAKLIK KOMİTESİ 30.04.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HAK. VE SAV. AİHM KARARLARINA KARŞI FARKINDALIKLARI 16.05.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ 05.06.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HAK. VE SAV. AİHM KARARLARINA KARŞI FARKINDALIKLARI 25.04.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSPANYA YARGI VE ADLİ YARGI SİSTEMİ 11.04.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 3. ULUSLARARASI EURONUN SAHTECİLİĞİ 27.03.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ŞİRKETLER HUKUKU FASLI 20.03.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ YABANCI DİL VE LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM PROJESİ 13.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TANIK KORUMA KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 14.03.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AHİM ÇALIŞMA ZİYARETİ 16.01.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ORTAK SIĞINMA SİSTEMİ 25.02.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EFTA SERBEST TİCARET ANTLAŞMASI 2. TUR MÜZAKERE 27.02.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ RÜŞVETLE MÜCADELE 13.03.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 23. FASIL ÇALIŞMA ZİYARET 20.04.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ PERU SERBEST TİCARET ANTLAŞMASI 3. TUR MÜZAKERE 06.05.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AGİT 19.10.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ VİZE SERBESTİSİ TOPLANTISI 29.05.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ BALKANLARDA VE TÜRKİYEDE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ 04.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ COCUK DOSTU ADALETE İLİŞKİN DİYALOG 27.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SİBER SUÇLARLA MÜC. KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 20.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA YARGI AĞI 45. GENEL TOPLANTISI 20.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ADALET YÖNETİMİ KONUSUNDA EĞİTİM 14.10.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİJİTAL KORSANLIK SUÇLARI EĞİTİM PROGRAMI 25.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AİHM FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 07.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AİHM FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 13.06.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ YARGI SEKTÖRÜNDE KATILIM ÖNCESİ YARDIM 03.12.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 9. HAKİMLER SEMPOZYUMU 06.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN TASARISI 15.12.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ UYGULANMASI KONULU 18.12.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AGİT MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ 28.11.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HOLLANDA YARGI SİSTEMİ TANITIMI 04.10.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HOLLANDA YARGI SİSTEMİ TANITIMI 17.12.2015
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AGIT MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ OFİSİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 10 ŞUBAT 2016-13 ŞUBAT 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ABD ZİYARETİ 22 ŞUBAT 2016-20 MAYIS 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AGIT MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ OFİSİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 21 ŞUBAT 2016-26 ŞUBAT 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ VENEDİK KOMİSYONU 106. GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2016-12 MART 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAİEX FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ UYGULANMASI 14 MART 2016-18 MART 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HAKİM VE SAVCILARIN AİHM KARARLARINA KARŞI FARKINDALIK… 14 MART 2016-19 MART 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ULUSLARARASI STANDARTLAR OLUŞTURMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 6 HAZİRAN 2016-5 AĞUSTOS 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ KORUNMASI 24. OTURUM 14 NİSAN 2016-15 NİSAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AV. KOMİSYONU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI UY. UZM. GRUBU 5. TOPLANTISI 3 MAYIS 2016-3 MAYIS 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HOLLANDA YARGI SİSTEMİNİN TANITIMI 24 NİSAN 2016-29 NİSAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 23. VE 24. FASIL HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİ 28 NİSAN 2016-29 NİSAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİKİRLER,BULUŞLAR,YENİLİKLER VE FİKRİ HAKLAR EĞİTİM PROGRAMI 16 MAYIS 2016-20 MAYIS 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EUROJUST EJN 46. TOPLANTISI 7 HAZİRAN 2016-9 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TAIEX CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI 2 HAZİRAN 2016-3 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMALARI VENEDİK KOM.GN.KR.TOPLANTISI 10 HAZİRAN 2016-11 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KOMİTESİ 124. TOPLANTISI 29 MAYIS 2016-1 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARA KARŞI ETKİLİ BİR YARGI TEPKİSİ 22 HAZİRAN 2016-23 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI 5. TUR MÜZAKERELERİ 27 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AB VİZE SERBESTİSİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA YAPILACAK TOPLANTI 30 HAZİRAN 2016-30 HAZİRAN 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ HAKİM VE SAVCILARIN YABANCI DİL VE LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM PROJESİ 17 TEMMUZ 2016-23 TEMMUZ 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ALMANCA AVRUPA AĞI DİL PROGRAMI 18 EYLÜL 2016-1 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRONUN SAHTECİLİĞİNE KARŞI 12. AVRO GÜNEYDOĞU KONFERANSI 17 EKİM 2016-21 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ EUROJUST-ENJ BÖLGESEL TOPLANTISI 20 EKİM 2016-21 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA BİRLİĞİ DİĞER TEŞKİLATLAR 21 EKİM 2016-22 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ IPA KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 27 EKİM 2016-28 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 2016 YILI İLERLEME RAPORU HAKKINDA 17 EKİM 2016-18 EKİM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVRUPA YARGI AĞI ENJ 47. TOPLANTISI 21 KASIM 2016-23 KASIM 2016
AVRUPA BİRLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ OLAĞANÜSTÜ HAL VE KHK'LARIN AVRUPA KONSEYİ NORMLARINA UYGUNLUĞU 9 ARALIK 2016-10 ARALIK 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP 07.01.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP 21.01.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP 16.12.2014
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİL KURSU 08.10.2006
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKODEX GELEN KURULU 25.02.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI WP2 GENEL KURULU 10.06.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI WP3 TOPLANTISI 16.09.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP TANITIMI 17.09.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ICT PSP PROJESİ 02.07.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP TANITIMI (KAZAKİSTAN HEYETİ) 11.11.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ICT PSP PROJESİ 01.12.2015
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAS KRALLIĞI HEYETİNE UYAP TANITIMI 2 MART 2016-2 MART 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FRANSA HAKİM ADAYLARINA UYAP TANITIMI 9 MART 2016-9 MART 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUUDİ ARABİSTAN HEYETİNE UYAP TANITIMI 16 MART 2016-16 MART 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ WSIS 2016 ÖDÜL TÖRENİ 2 MAYIS 2016-6 MAYIS 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI E-ADALETİN GELECEĞİ VE AB GENELİNDE ADALETE ERİŞİM….. KONFERANSI 19 MAYIS 2016-20 MAYIS 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP TANITIMI 11 MAYIS 2016-11 MAYIS 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜRCİSTAN HEYETİNE UYAP TANITIMI 3 MAYIS 2016-3 MAYIS 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP TANITIM PANELİ 28 MAYIS 2016-4 HAZİRAN 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYAP TANITIM PANELİ 1 HAZİRAN 2016-4 HAZİRAN 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKEDONYA HEYETİNE UYAP TANITIMI 26 EKİM 2016-26 EKİM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI 02.12.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 25.11.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 22.09.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI 08.04.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI 17.03.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 18.02.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 23.09.2013
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 16.09.2013
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 27.05.2013
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 13.05.2013
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 12.03.2007
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 18.06.2007
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE 19.10.2006
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİ 19.03.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 10.04.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI 29.05.2014
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUSTURYA ADLİ YAPISI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 01.10.2015
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARGILAMA ÖNCESİ VE HÜKÜM SONRASI ALTERNATİFLERİ ÇALIŞTAYI 18 ŞUBAT 2016-19 ŞUBAT 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRİZMLE MÜCADELE BAĞLAMINDA ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ADALET ÇALIŞTAYI 16 ŞUBAT 2016-17 ŞUBAT 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRİZMLE MÜCADELE KÜRESEL FORUMU SAHEL ÇALIŞMA GRUBU…(UHDİGM 24 İLE AYNI) 30 MART 2016-31 MART 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TANIKLARIN KORUMA PROGRAMINA ALINMASI VE KORUNMASI 23 NİSAN 2016-29 NİSAN 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AB İPROCEEDS/CYBER CRİME PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 23 MAYIS 2016-25 MAYIS 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AB İPROCEEDS/CYBER CRİME PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 13 HAZİRAN 2016-14 HAZİRAN 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARGILAMA ÖNCESİ VE HÜKÜM SONRASI ALTERNATİFLERİ ÇALIŞTAYI 7 TEMMUZ 2016-8 TEMMUZ 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLAR ELEKTRONİK KANITLAR VE ÇEVRİMİÇİ SUÇ GELİRLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 11 EKİM 2016-12 EKİM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALIK TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE 17 EKİM 2016-21 EKİM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAİEX MAĞDUR HAKLARI KONULU ÇALIŞMA ZİYARETİ 14 KASIM 2016-16 KASIM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İPROCEEDS/CYBER CRIME PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 14 KASIM 2016-18 KASIM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İPROCEEDS/CYBER CRIME PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 25 KASIM 2016-25 KASIM 2016
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İPROCEEDS/CYBER CRIME PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 12 ARALIK 2016-13 ARALIK 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 03.06.2014
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 27.11.2013
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 04.06.2012
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ÇOCUK SUÇLULAR 01.10.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 04.02.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KONSOLOSLUK 07.06.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ADLİ KOLLUK 08.07.2007
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 14.09.2008
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KONSOLOSLUK 16.05.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KONSOLOSLUK 16.05.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 16.07.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 19.11.2007
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 21.06.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 17.07.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 11.06.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 19.03.2004
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 28.09.1996
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 04.12.2005
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 26.02.2002
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 08.09.2002
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 31.01.2005
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ÇALIŞMA ZİYARETİ 04.02.2006
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARI 24.09.2005
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ÇALIŞMA ZİYARETİ 30.01.2005
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. MAĞDUR HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 23.10.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİ İÇİN EKONOMİK TED. 11.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDE RADİKALLEŞMENİN ÖNLENMESİ 05.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CİK İNFAZ HİZMETLERİ PROJESİ 28.10.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EUROPRİS YILLIK GENEL TOPLANTISI 10.06.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. TUTUKLU HÜKÜMLÜ KADINLAR İÇİN EĞİTİM 11.06.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. BAĞIMLI OLMA KENDİN OL PROJESİ 28.07.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. İŞKENCENİN ÖNLENMESİ 03.03.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE 09.04.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK 07.05.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ÇALIŞMA ZİYARETİ 25.04.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. YAPARAK ÖĞRENME 19.06.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ENAP YAPISI 21.05.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CDPC BAĞLI PC-CP 5. GENEL KURUL TOPLANTISI 19.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EPİS EĞİTİM TOPLANTISI 04.09.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. HÜKÜMLÜLERİN YENİDEN SUÇ İŞLEMESİNİN ÖNLENMESİ 30.09.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. TERÖRİST SAVAŞÇILAR 03.09.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. IDECOM ( ERASMUS +) PROJESİ 10.07.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. GAYRİMENKUL VE LOJİSTİK UZMAN GRUP TOPLANTISI 06.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİNE GEÇİŞ …. PROJESİ 27.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. AVRUPA DEN. SERB. BİRLİĞİ GN.MD. TOPLANTISI 27.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KADIN MAHKUMLAR İLE ÇALIŞAN PERSONEL EĞİTİMİ 11.02.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. HÜKÜMLÜ TUTUKLU KADINLAR İÇİN EĞİTİM ARAYIŞI 26.06.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. YAPARAK ÖĞRENME 18.09.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CİK VE SİVİL TOPLUM KUR. İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI 01.05.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK-ERASMUS 10.05.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CİK DESTEK PAYLAŞIM VE İKİLİ İŞ BİRLİĞİ 16.08.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DEPAR ÇALIŞMA ZİYARETİ 04.12.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DEPAR ÇALIŞMA ZİYARETİ 18.12.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ 12.06.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KAMU DİPLOMASİSİ EĞİTİM PROGRAMI 50. DÖNEM (İŞYURTLARI) 19.12.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ŞİDDETE VARAN AŞIRICILIK SUÇLARININ YÖNETİMİ 19.12.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA RADİKALLEŞME 28.11.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. TÜRKİYEDE DEN. SERB. 10. YIL SEMPOZYUMU (RAPOR DÜZENLENMEYECEK) 10.12.2015
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. AVRUPA KONSEYİ TEHLİKELİ SUÇLULAR BÖLGESEL SEMİNERİ (UHDİGM 1 NOLU ONAY) 19 OCAK 2016-20 OCAK 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CİK DİNAMİK GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE 2. TRAVMA PROJESİ (İPTAL EDİLDİ) 13 MART 2016-19 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. REAL LİFE PROJESİ (KATILIMCILARI KOCAELİ CBS) 29 ŞUBAT 2016-4 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZ.SİS. GEÇİŞTE DEN.SER. HİZMETLERİ…. GÜÇLENDİRİLMESİ-İPTAL EDİLDİ 14 MART 2016-18 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZ.SİS. GEÇİŞTE DEN.SER. HİZMETLERİ…. GÜÇLENDİRİLMESİ 23 ŞUBAT 2016-27 ŞUBAT 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ANNELERİ VE CEZAEVİNDE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN YAŞAM ALANI 24 ŞUBAT 2016-26 ŞUBAT 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK UYG. EĞT. DNŞ. İYİ.HİZ. AVPURA GELİŞ.PROJESİ 28 ŞUBAT 2016-12 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. DENETİMLİ SERBESTLİK UYG. EĞT. DNŞ. İYİ.HİZ. AVPURA GELİŞ.PROJESİ 1 MAYIS 2016-14 MAYIS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK KELEPÇE VE TEDAVİ DENETİMLİ SERBESTLİK İNF.İŞL… 9 MAYIS 2016-20 MAYIS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. PANEL VE CİK ZİYARETİ 29 ŞUBAT 2016-4 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ERASMUS-YETİŞKİN PERSONEL EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 14 MART 2016-18 MART 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DİNAMİK GÜV. YAKLAŞIMI VE İKİNCİL TRAVMA 18 NİSAN 2016-22 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. MESLEĞİM ÖZGÜRLÜĞÜMDÜR PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 18 NİSAN 2016-22 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. İŞKENCEYE KARŞI KOMİTE 57. OTURUM 26 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDE RUH SAĞLIĞI KONFERANSI 27 NİSAN 2016-28 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EUROPRİS CEZA ADALET TOPLANTISI VE RADİKALLEŞME UZ.TOPLANTISI 26 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. UNGASS KUZEY AMERİKA UYUŞTURUCU POLİTİKASI, BM UYUŞTURUCU SORUNU 18 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ŞİDDETE VARAN AŞIRICILIKLA MÜCADELE VE SUÇLULARIN İDARESİ KONULU GRUP TOPLANTISI 31 MAYIS 2016-4 HAZİRAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZ.SİS. GEÇİŞTE DEN.SER. HİZMETLERİ…. GÜÇLENDİRİLMESİ 30 MAYIS 2016-3 HAZİRAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. AVRUPA CEZAEVLERİ FUTBOL TURNUVASI 14 HAZİRAN 2016-18 HAZİRAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EUROPRİS 4. YILLIK GENEL TOPLANTISI-AV.KON. 21. DEN.SERB.GN.MD. TOPLANTISI 14 HAZİRAN 2016-15 HAZİRAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. RENKLİ YARINLAR PROJESİ 23 MAYIS 2016-29 MAYIS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDE RADİKALLEŞMENİN ÖNLENMESİ PROJESİ 2. TOPLANTI 10 MAYIS 2016-11 MAYIS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDEKİ PERSONELE YETİŞKİN EĞİTİMİ VEREN EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ 16 MAYIS 2016-22 MAYIS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMLERİ 26 HAZİRAN 2016-2 TEMMUZ 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. SOSYAL HİZMET UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 8 AĞUSTOS 2016-12 AĞUSTOS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. YAPARAK ÖĞRENME 13 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KOCAELİ CBS REAL LİFE PROJESİ YÖNETİM TOPLANTISI 7 EYLÜL 2016-9 EYLÜL 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDE RADİKALLEŞMENİN ÖNLENMESİ PROJESİ 3. TOPLANTI 8 KASIM 2016-9 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. KKTC CEZAEVİ YAPIMI İÇİN YAPILAN İNCEMEDE BULUNMAK ÜZERE DÜZENLENEN Ç.ZİYARETİ 31 AĞUSTOS 2016-2 EYLÜL 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ERASMUS- DAHA İYİ PERSONEL GETİMİ İÇİN YENİLİK GELİŞ. 4. TOPLANTISI 20 EYLÜL 2016-21 EYLÜL 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ÜLKEMİZDEKİ VE AVRUPADAKİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARININ İZLENMESİ 26 EYLÜL 2016-30 EYLÜL 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. SUÇ TEKRARINI VE CEZAEVLERİNİNİN KALABALIKLAŞMASINI AZALTMA 17 EKİM 2016-18 EKİM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CDPC-PENOLOJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ PC-CP 6. GENEL KURUL TOPLANTISI 19 EKİM 2016-21 EKİM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. AB DENETİMLİ SERB. BİRLİĞİ GENEL K. VE TUTUKLULUĞA ALTERNATİF TEDBİRLER 5 EKİM 2016-7 EKİM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EPİS EĞİTİM FAALİYETİ 29 AĞUSTOS 2016-31 AĞUSTOS 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. YAPARAK ÖĞRENME 18 EKİM 2016-20 EKİM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ UYGULAMALARINI YERİNDE İNCELEME 23 EKİM 2016-29 EKİM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EPTA AVRUPA CEZAEVİ EĞİTİM AKADEMİLERİ AĞI TOPLANTISI 14 KASIM 2016-18 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. TOÇEV ÖZGÜRÜM PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 KASIM 2016-7 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. ELEKTRONİK İZLEME SİS. İLGİLİ İYİ UYGULAMALARI YERİNDE İNCELEME 5 ARALIK 2016-9 ARALIK 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. YABANCI UYRUKLU MAHKUMLAR KONULU ÇALIŞTAY 24 KASIM 2016-25 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. CEZAEVLERİNDE İŞÇİLİK KONULU AVRUPA CEZAEVİ REJİMİ FORUMU 14 ARALIK 2016-16 ARALIK 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. RADİKALLEŞME KONULU UZMAN GRUBU TOPLANTISI 22 KASIM 2016-24 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. EUROPRİS CEZAEVLERİNDE BİLGİ-İŞLEM UZMAN GRUBU TOPLANTISI 29 KASIM 2016-30 KASIM 2016
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN. MD. UNODC BM SUÇ OFİSİ ÇALIŞTAYI 20 ARALIK 2017 - 21 ARALIK 2017
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 19.06.2013
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUK KORUMA 04.03.2013
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUK KORUMA 08.03.2010
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUK KORUMA 08.03.2010
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET İŞBİRLİĞİ 11.01.2007
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTİNAF 30.06.2008
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUK KORUMA 12.11.2007
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 24.08.2010
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AİHM 10.09.2007
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ HUKUKU 15.12.2014
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK 30.09.2013
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK 11.04.2015
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNGİLTERE ÇALIŞMA ZİYARETİ 05.06.2015
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARGI İŞBİRLİĞİ VE ARABULUCULUK SİSTEMİ 23.10.2015
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAİEX İDARİ YARGIDA ARABULUCULUK TOPLANTISI 7 OCAK 2016-11 OCAK 2016
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEE NETWORK OF ASSOCİATİONS OF MEDİATORS KONFERANSI 7 HAZİRAN 2016-8 HAZİRAN 2016
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ADLİYE BİNALARI 08.10.2013
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 25.06.2012
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 13.02.2012
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 14.02.2011
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 22.04.2010
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İCRA SİSTEMİ 07.05.2012
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI BÜTÇESİ 23.05.2012
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 18.06.2012
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET İŞBİRLİĞİ 20.11.2012
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADLİYE BİNALARI 10.03.2013
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 19.08.2013
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİNAF 27.04.2014
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK SUÇLULAR 05.03.2014
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KORUMA 13.01.2013
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM 11.06.2013
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK 26.02.2012
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİ 26.03.2012
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MATRA 12.11.2012
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 19.11.2012
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİ 27.09.2012
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KORUMA 27.01.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU DENETÇİLİĞİ 15.02.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 11.04.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİ 27.04.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU DENETÇİLİĞİ 28.04.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK SUÇLULAR 14.11.2011
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM 10.05.2010
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE 26.01.2009
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE 15.01.2008
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KORUMA 01.10.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 04.12.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN HAKLARI 04.11.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADIN HAKLARI 05.06.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ KOLLUK 05.12.2006
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 08.10.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADIN HAKLARI 08.07.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUN 28.10.2007
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK 11.04.2015
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MATRA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 28.10.2015
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ FATF GENEL KURUL 23.10.2015
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ZİYARETİ 18.12.2015
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAİEX SANAL ORTAMDA İŞLENEN SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 21 OCAK 2016-22 OCAK 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TERÖRİST SAVAŞÇILAR, KARA PARA, E-İZLEME, …ÇALIŞMA ZİYARETİ 21 ŞUBAT 2016-27 ŞUBAT 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 8 ŞUBAT 2016-9 ŞUBAT 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TBMM YURTDIŞI VATANDAŞLARIMIZIN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ 3 NİSAN 2016-5 NİSAN 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ KORUNMASI 24. OTURUM 14 NİSAN 2016-15 NİSAN 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KONSEYİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİTESİ 4. TOPLANTISI 15 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE-AB TERÖRİZİMLE MÜCADELE İSTİŞARELERİ 8 HAZİRAN 2016-8 HAZİRAN 2016
KARMA ADALET SİSTEMİ 03.03.2009
KARMA BİLGİ NOTU 06.01.2009
KARMA ÇALIŞMA ZİYARETİ 08.07.2007
KARMA İNSAN TİCARETİ 08.08.2006
KARMA RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 08.12.2006
KARMA ADALET İŞBİRLİĞİ 09.09.2006
KARMA EĞİTİM 10.07.2006
KARMA İNSAN HAKLARI 12.11.2013
KARMA AVRUPA KONSEYİ 12.05.2009
KARMA AİLE KORUMA 13.12.2010
KARMA EKONOMİ 15.03.2006
KARMA ADALET SİSTEMİ 18.09.2006
KARMA SİBER SUÇLAR 19.03.2007
KARMA AİLE KORUMA 24.03.2009
KARMA ADALET İŞBİRLİĞİ 25.10.2007
KARMA İNSAN TİCARETİ 27.09.2007
KARMA AVRUPA KONSEYİ 29.09.2006
KARMA ADALET SİSTEMİ 30.12.2008
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 02.10.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 13.11.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 14.05.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 12.11.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 13.05.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 13.02.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 03.09.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 01.06.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 15.02.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 05.02.2014
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 18.06.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 09.12.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 30.09.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 11.11.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 16.12.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 17.06.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 13.01.2014
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 02.04.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 26.03.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 25.06.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 19.08.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 08.11.2013
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADALET SİSTEMİ 25.06.2012
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 15.01.2014
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SİSTEMİ 16.04.2012
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MAĞDUR HAKLARI 07.05.2012
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI EĞİTİM 06.10.2013
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 23.05.2012
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MEDYA 23.11.2009
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI EĞİTİM 24.04.2007
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI CEPEJ GENEL KURUL TOPLANTISI 05.11.2015
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MEDYA İLİŞKİLERİ 27.11.2009
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADLİ YARGI KONFERANSI 02.07.2010
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DANIŞMA SÜRECİ 10.12.2010
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI SERBEST DOLAŞIM 06.12.2011
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI AVRUPA ONLİNE ÖZEL HUKUK YAR. MÜŞTEREK ÇALIŞMA 16.06.2012
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADALETE ERİŞİM VE YASAL GÜÇLENME 29.06.2012
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 14.09.2013
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BASIN KURULUNUN İŞLEYİŞİ 25.10.2013
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 08.11.2013
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ 07.05.2015
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADALETE EŞİT ERİŞİM TOPLANTISI 07.10.2015
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI CEPEJ GENEL KURUL TOPLANTISI 11.12.2015
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 3 MART 2016-4 MART 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI CEPEJ ULUSAL İRTİBAT KİŞİLERİ TOPLANTISI 4 MAYIS 2016-4 MAYIS 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HUKUK KLİNİKLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 6 HAZİRAN 2016-8 HAZİRAN 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI CEPEJ 27. TOPLANTI 30 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KÜÇÜK ALACAKLARIN TAHSİL SİSTEMİ 24 EKİM 2016-26 EKİM 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TÜRKİYEDE ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 24 EKİM 2016-26 EKİM 2016
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI CEPEJ 28. GENEL KURUL TOPLANTISI 6 ARALIK 2016-7 ARALIK 2016
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 05.06.2008
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GRECO 07.06.2010
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İNSAN HAKLARI 09.04.2007
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ADALET İŞBİRLİĞİ 12.09.2006
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ZİYARETİ 16.04.2007
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ADALET SİSTEMİ 19.02.2010
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İSPANYA YARGI VE ADLİ YARGI SİSTEMİ 18.09.2015
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 01.10.2015
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ SİBER SUÇLAR SEMİNERİ 21 NİSAN 2016-22 NİSAN 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ AVRASYA AKADEMİSİ ZİYARET RAPORU 29 OCAK 2016-29 OCAK 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ FAS YARGITAY MAHKEMESİ ZİYARETİ 19 OCAK 2016-24 OCAK 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 25 MART 2016-30 MART 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ULUSLARASI ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 8 MART 2016-9 MART 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ AVRUPA HUKUK AKADEMİSİ ERA, CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİ 2 HAZİRAN 2016-3 HAZİRAN 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLO İŞ HUKUKU ALANINDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ 20 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KKTC YÜKSEK MAHKEMESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 27 KASIM 2016-1 ARALIK 2016
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YENİ TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ KARA PARA AKLAMA RİSKLERİ 12 ARALIK 2016-13 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK 27.11.2011
ULUSLARARASI HDİGM. YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR 27.05.2013
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 28.03.2011
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 19.07.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 28.04.2008
ULUSLARARASI HDİGM. KİŞİSEL VERİ 28.04.2014
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 29.06.2009
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 29.07.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 29.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA KONSEYİ 30.10.2006
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 30.11.2009
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 31.03.2008
ULUSLARARASI HDİGM. SURİYE 20.06.2013
ULUSLARARASI HDİGM. ÇALIŞMA ZİYARETİ 01.06.2009
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 01.12.2008
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 02.07.2008
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 03.05.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 03.05.2011
ULUSLARARASI HDİGM. CEZA SİSTEMİ 03.03.2010
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 04.10.2007
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 04.12.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 04.11.2008
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 04.12.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 05.12.2007
ULUSLARARASI HDİGM. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 05.08.2014
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 05.12.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 05.12.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 05.03.2012
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 05.02.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 06.07.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 07.06.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 07.12.2006
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK 07.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 08.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 08.01.2013
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 08.09.2011
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 08.10.2007
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 09.10.2006
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 09.05.2011
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 09.06.2008
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 10.04.2007
ULUSLARARASI HDİGM. ÇALIŞMA ZİYARETİ 10.12.2012
ULUSLARARASI HDİGM. UYUŞTURUCU 11.05.2006
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 11.10.2012
ULUSLARARASI HDİGM. SİBER SUÇLAR 11.06.2007
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 11.05.2009
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 11.02.2008
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA KONSEYİ 12.10.2011
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 12.06.2012
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 13.06.2007
ULUSLARARASI HDİGM. KİŞİSEL VERİ 13.03.2008
ULUSLARARASI HDİGM. SİBER SUÇLAR 13.02.2013
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 13.12.2011
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 13.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 18.06.2007
ULUSLARARASI HDİGM. AİHM 19.02.2010
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ 19.10.2006
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK 19.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 19.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK 20.06.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 20.05.2013
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 21.11.2007
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 21.06.2011
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET SİSTEMİ 22.05.2006
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 22.03.2010
ULUSLARARASI HDİGM. İLTİCA 23.05.2006
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 23.05.2012
ULUSLARARASI HDİGM. ADLİ EĞİTİM 23.04.2012
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 23.05.2011
ULUSLARARASI HDİGM. İCRA SİSTEMİ 24.10.2013
ULUSLARARASI HDİGM. SİBER SUÇLAR 25.02.2013
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 25.09.2012
ULUSLARARASI HDİGM. AİHM 25.04.2011
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 26.02.2007
ULUSLARARASI HDİGM. SECI 26.06.2007
ULUSLARARASI HDİGM. CEZA SİSTEMİ 26.05.2010
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 26.03.2007
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 27.11.2006
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 13.10.2008
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 14.11.2006
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 14.11.2013
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 14.05.2012
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 14.06.2011
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 14.05.2006
ULUSLARARASI HDİGM. SİLAH KAÇAKÇILIĞI 15.05.2008
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 15.11.2006
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 15.10.2012
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 16.03.2009
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 16.05.2013
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 16.10.2007
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 16.06.2008
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 16.03.2009
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 16.10.2011
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 16.03.2013
ULUSLARARASI HDİGM. SİBER SUÇLAR 17.03.2011
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELE 17.01.2013
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KORUMA 17.10.2006
ULUSLARARASI HDİGM. ADALET İŞBİRLİĞİ 17.05.2011
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ 17.03.2008
ULUSLARARASI HDİGM. UYUŞTURUCU 18.06.2008
ULUSLARARASI HDİGM. AV. KONSEYİ TERÖRİZM UZ. KOMİTESİ TOPLANTISI 10.04.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KÜRESEL HUKUK ZİRVESİ 25.02.2015
ULUSLARARASI HDİGM. LAHEY ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK KONFERANSI 26.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ 04.06.2015
ULUSLARARASI HDİGM. YÜKSEK DÜZEYLİ MEMURLAR TOPLANTISI 02.06.2015
ULUSLARARASI HDİGM. UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI HK. 28.04.2015
ULUSLARARASI HDİGM. MATRA 25.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. NOT: KATILIM OLMADIĞINDAN RAPOR DÜZENLENMEDİ 04.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. EUROJUST KORDİNASYON TOPLANTISI 18.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. BM ULUSLAR ARASI HUKUK KOMİSYONU TOPLANTILARI 05.06.2015
ULUSLARARASI HDİGM. BM ULUSLAR ARASI HUKUK KOMİSYONU TOPLANTILARI 06.08.2015
ULUSLARARASI HDİGM. PC-OC 69. GENEL KURUL TOPLANTISI 05.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. FARKLI TOPLUMLARDAKİ İNSAN HAKLARININ KOR. 29.10.2015
ULUSLARARASI HDİGM. SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI 06.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. 6. KONFERANS 06.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN HAKLARI KONSEYİ 27.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İŞKENCENİN ÖNLENMESİ 02.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK GÖRÜŞMELERİ 10.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN HAKLARI REFORMU 13.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI 19.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 67 27.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM SÖZLEŞMESİ SORUMLULUK 27.03.2015
ULUSLARARASI HDİGM. YAZIM GRUBU 02.04.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ORTAK BAKANLAR KONFERANSI 17.04.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İKİLİ ANTLAŞMA 29.04.2015
ULUSLARARASI HDİGM. TOLERASN TRAMPSATE 08.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİ 11.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI 12.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. YARGI KAPASİTESİNİN GÜÇLENMESİ 15.06.2015
ULUSLARARASI HDİGM. SUÇ ÖNLENMESİ VE CEZA ADALETİ 22.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KARAPARA AKLANMASI 20.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM REFORMU 29.05.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM TÜRK HÜKÜMETİ SAVUNMASI 03.06.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM İCRA DAİRESİ 31.07.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ ( 5 KASIMA ERTELENDİ ) 03.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ (3 KASIMLA BİRLESTİRİLDİ) 05.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. 2. ULUSLAR ARASI KONFERANS 27.07.2015
ULUSLARARASI HDİGM. YOLSUZLUKLA MÜCADELE 02.09.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA KONSEYİ MONEYVAL BİRİMİ ZİYARETİ 16.07.2015
ULUSLARARASI HDİGM. IAP BÖLGESEL TOPLANTI 11.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. CODEXTER 29. TOPLANTISI 18.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. NEFRET SUÇLARIYLA MÜCADELE 19.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM SAVUNMA TOPLANTISI VE DHGDR 9. TOPLANTISI 20.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ULUS.CEZA DİVANI TARAF DEVLETLER 14. TOPLANTISI 26.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. IRZ VAKFI STAJ PROGRAMI 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. IRK AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİ KOMİTESİ 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜC.AKA.4. TARAFLAR TOP. 11.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. CDDH-DC YAZIM GRUBU 6. TOPLANTISI 25.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI ….KOMİTESİ TOPLANTISI 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN HAKLARI YÖNETİM KOMİTESİ 84. TOPLANTISI 11.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 70 TOPLANTISI 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETLE MÜCADELE VGB GENEL KURUL TOPLANTISI 11.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. DİN VE İNANÇ GRUP.TÜZEL KİŞ. HAK. YOL GÖSTERİCİ İLKELER 19.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. VİDEO BAĞLANTISI İLE MODERN TEK. DELİL SAĞLANMASI 04.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. İSVİÇRE KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ 08.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇÖZÜM. 12.11.2015
ULUSLARARASI HDİGM. KKTC KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ 24.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. AB DELEGELER KOMİTESİ İNSAN HAKLARI TOPLANTISI 10.12.2015
ULUSLARARASI HDİGM. YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARA KARŞI CEZA HUKUKUNUN ROLÜ 29.10.2015
ULUSLARARASI HDİGM. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BM TOPLANTISI 30.10.2015
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KAÇIRMA SEMPOZYUMU 11 ŞUBAT 2016-11 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA YARGI AĞI ENJ FAALİYETLERİ VE İRTİBAT NOKTALARI HK.TOPLANTI 16 ŞUBAT 2016-16 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CAHDI 51. TOPLANTISI 3 MART 2016-4 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRİZMLE MÜCADELE BAĞLIMINDA ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞTAY 16 ŞUBAT 2016-17 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. YARGILAMA ÖNCESİ VE HÜKÜM SONRASI ALTERNATİFLERİ ÇALIŞTAYI 18 ŞUBAT 2016-19 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV.KON.ULUS.İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ KISITLI UZ.GR. TOP. PC-OC MOD 21.TOPLANTI 23 ŞUBAT 2016-25 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. HÜKÜMLÜ NAKİL İŞLEMLERİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ KONULU ÇALIŞMA ZİYARETİ 21 ŞUBAT 2016-24 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AİHM GEÇMİŞTE İŞLENEN SUÇLAR TOPLANTISI 26 ŞUBAT 2016-26 ŞUBAT 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 31. OTURUM 29 ŞUBAT 2016-24 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AİHM STAJ PROGRAMI 29 ŞUBAT 2016-29 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. COCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI VE SÖMÜRÜSÜ TOPLANTISI 15 MART 2016-17 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN HAKLARI KONULU 1250. TOPLANTI 8 MART 2016-10 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. UNODC 59. OTURUM 17 MART 2016-22 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. LÜÖHK-GENEL İŞLER VE SİYASET KONSEYİ TOPLANTISI 15 MART 2016-17 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 71. TOPLANTI 14 MART 2016-18 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. OECD RÜŞVETLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 15 MART 2016-18 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SINIRAŞAN ÇOCUK KORUMA 4. MALTA KONFERANSI 2 MAYIS 2016-5 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. YOLSUZLUKLA MÜCADELE ZİRVESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 11 MART 2016-13 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AİHM CINGILLI HOLDİNG KARARLARI HAKKINDA 3 MART 2016-3 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLAR-MUAVİN KONSOLOSLAR TOPLANTISI 20 MAYIS 2016-21 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TÜRKİYE-KANADA KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ 5 NİSAN 2016-5 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRİZMLE MÜCADELE KÜRESEL FORUMU SAHEL ÇALIŞMA GRUBU…(CİGM 3. İLE AYNI) 30 MART 2016-31 MART 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN FİNANSMANI İLE MÜCADELE 7 NİSAN 2016-8 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM DÜNYA UYUŞTURUCU SORUNU ÖZEL OTURUMU UNGASS PANELİ 19 NİSAN 2016-21 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İŞKENCEYE KARŞI KOMİTE 2014 ÜLKE RAPORU SUNUMU 26 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. LONDRA YOLSUZLUKLA MÜCADELE ZİRVESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 15 NİSAN 2016-16 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDPC PC-OC 70. GENEL KURUL TOPLANTISI 2 MAYIS 2016-4 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. 2016 EUROPA NETZWERK DEUTSCH DİL PROGRAMI 10 NİSAN 2016-23 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GÜNEY DOĞU AV. SİBER SALDIRILARA DAYANIKLI BİR TOPLUM SEMİNERİ 26 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV. KONSEYİ KARAPARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE ÖN. 50. GN.KURUL 12 NİSAN 2016-15 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU 68. OTURUM 1. TOPLANTI 2 MAYIS 2016-10 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ UZMANLAR KOM. 1. TOPLANTISI 25 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER İTTİFAKI 7. KÜRESEL FORMU 25 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. T.C. VE HIRVATİSTAN CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANTLAŞMASI 26 NİSAN 2016-27 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV. KONSEYİ ADALET BAKANLARI VE YARGI TEMSİLCİLERİ KONFERANSI 21 NİSAN 2016-22 NİSAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CETS 196 TARAFLARI 10. TOPLANTISI VE CODEXTER 30. TOPLANTISI 18 MAYIS 2016-20 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TERÖRİZME NEDEN OLAN AŞIRI ŞİDDETLE MÜCADELE …. TOPLANTISI 4 MAYIS 2016-4 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CEZADA PAZARLIK VE ARABULUCULUK SİSTEMİNİN TANITIMI 7 MAYIS 2016-17 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. IIJ DOĞU AFRİKA BÖLGESİNDE TERÖR SUÇLARININ YARGILANMASI 17 MAYIS 2016-19 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. DH-SYSC-REC YAZIM GRUBU TOPLANTISI 23 MAYIS 2016-25 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SUÇUN ÖNLENMESİ VE CEZA ADALETİ KOMİSYONU 25. TOPLANTI 23 MAYIS 2016-27 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. LONDRA YOLSUZLUKLA MÜCADELE ZİRVESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 12 MAYIS 2016-12 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM SASMUS VE BAĞLI PROTOKOLLERİN UYGULANMASI 6 HAZİRAN 2016-7 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM UNCİTRAL 5. ÇALIŞMA GRUBU 49. OTURUM 2 MAYIS 2016-6 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE'DE ULUSAL ŞEFFAFLIK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 27 MAYIS 2016-27 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SUÇLULARIN İADESİ ÇALIŞTAYI 31 MAYIS 2016-1 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZ. KOMİTESİ 15. TOPLANTISI 24 MAYIS 2016-25 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. YABANCI MAH. KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZE ÖZEL KOM.TOPLANTISI 1 HAZİRAN 2016-9 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SUÇLULARIN İADESİ ÇALIŞTAYI 31 MAYIS 2016-1 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ADLİ YARDIMLAŞMA MUTABAKAT MUHTIRASI YÜRÜTME KONSEYİ 24 MAYIS 2016-25 MAYIS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. TÜRKİYE-AB TERÖRİZİMLE MÜCADELE İSTİŞARELERİ 8 HAZİRAN 2016-8 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KÜRESEL VARLIKLARA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN KOMİTE TOPLANTISI 31 MAYIS 2016-1 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 15 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. COCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI VE SÖMÜRÜSÜ TOPLANTISI 14 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. RÜŞVETLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU GENEL KURUL TOPLANTISI 14 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 32. OTURUM 13 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV.KON. DELEGELER KOMİTESİ İNSAN HAKLARI 1259. TOPLANTISI 7 HAZİRAN 2016-9 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AK İNSAN HAKLARI YÖNETİM KOMİTESİ CDDH 85. TOPLANTISI 13 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GAYRİRESMİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 13 HAZİRAN 2016-13 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. MEDICRIME TİBBİ ÜRÜN SAHTECİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞINA TEHDİT ÇALIŞTAYI 15 HAZİRAN 2016-16 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 11 TEMMUZ 2016-12 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZ. UYGULAMASI ÇALIŞMA GRUBU 7. TOPLANTISI 20 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AK SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ 70. GENEL KURUL TOPLANTISI 27 HAZİRAN 2016-30 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İŞKENCE MAĞDURLARININ REHABİLİTASYONU 23 HAZİRAN 2016-24 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ALMANCA DİL EĞİTİMİ 9 TEMMUZ 2016-17 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 72. TOPLANTISI 27 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZ. UZUN VADELİ GELECEĞİ DHSYSC-1. TOPLANTI 29 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞMA KOMİTESİ 33. TOPLANTI 29 HAZİRAN 2016-1 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ADLİ İŞBİRLİĞİ İSTİŞARELERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 HAZİRAN 2016-9 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARININ KORUNMASI PROJESİ 16 HAZİRAN 2016-17 HAZİRAN 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ RAPOR SUNUMU 13 TEMMUZ 2016-13 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. KONSOLOSLUK GÖRÜŞMELERİ 12 TEMMUZ 2016-12 TEMMUZ 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU 68. OTURUM II. TOPLANTISI 11 TEMMUZ 2016-13 AĞUSTOS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ 33. OTURUM 13 EYLÜL 2016-30 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM HÜKÜMET AJANLARI TOPLANTISI 9 EYLÜL 2016-9 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. DÜZENSİZ GÖÇ İLE BAĞLANTILI SUÇLARIN ÖNLENMESİ ÇALIŞTAYI 31 AĞUSTOS 2016-1 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İNTERNETTE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, RADİKALLEŞMEYLE MÜCADELE 7 EYLÜL 2016-8 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. FETÖ/PDY LİDERİ F.GÜLENİN İADESİNE İLİŞKİN KOORDİNASYON TOPLANTISI 22 AĞUSTOS 2016-22 AĞUSTOS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZ. UYGULAMASI ÇALIŞMA GRUBU 7. TOPLANTISI 22 AĞUSTOS 2016-24 AĞUSTOS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZ. VARLIKLARIN GERİ ALINMASI TOPLANTISI 25 AĞUSTOS 2016-26 AĞUSTOS 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVCILARI DANIŞMA GRUBU TOPLANTISI 20 EYLÜL 2016-21 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AV. KONSEYİ DELEGELER KOM. İNSAN HAK. KONULU 1265. TOPLANTISI 20 EYLÜL 2016-22 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI KAMU HUKUKU UZMANLARI TOPLANTISI(CAHDI 52) 15 EYLÜL 2016-16 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALANINDA KISITLI UZMANLAR GRUBU 22. TOPLANTISI 27 EYLÜL 2016-29 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AGİT-ODIHR İNSANİ BOYUT UYGULAMALARI TOPLANTISI 19 EYLÜL 2016-30 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. UNODC UYUŞTURUCU KULLANAN KİŞİLERİN TED. VE BAK. C. HUKUKU SİSTEMİ 4 EKİM 2016-6 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. OECD RÜŞVETLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 4 EKİM 2016-6 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDDH DH-SYSC-1 YAZIM GRUBU 2. TOPLANTISI 19 EKİM 2016-21 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ STAJ PROGRAMI 24 EKİM 2016-16 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 71. GENEL KURUL TOPLANTISI 19 EYLÜL 2016-23 EYLÜL 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 73. GENEL KURUL TOPLANTISI 17 EKİM 2016-21 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AHİM BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK ÜZERE 10 EKİM 2016-14 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BM SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 8. TARAFLAN KON. 17 EKİM 2016-21 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FATF) ÇALIŞMA VE GENEL KRL.TOPLANTISI 16 EKİM 2016-21 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDPC KÜLTÜREL VARLIKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 2. KOMİTE TOPLANTISI 7 KASIM 2016-10 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AGİT-ODIHR NEFRET SUÇLARIYLA MÜCADELE YILLIK TOPLANTISI 16 KASIM 2016-17 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. İPTAL EDİLEN PASAPORTLARIN INTERPOL VERİ TABANINA AKTARILMASI 24 EKİM 2016-24 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ABD ÇALIŞMA ZİYARETİ 25 EKİM 2016-29 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZ. KOMİTESİ 16. TOPLANTISI 14 KASIM 2016-15 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDPC-PC-OC 71. GENEL KURUL TOPLANTISI 15 KASIM 2016-17 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. LANDRENZO SÖZLEŞMESİ 16. TARAF DEVLETLER TOPLANTISI 22 KASIM 2016-25 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CETS NO:198 KAPSAMINDA TARAF DEVLETLER KONFERANSI 8. TOPLANTISI 25 EKİM 2016-26 EKİM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. BİK ADALET ÇALIŞMA GRUBU VE BATI BALKANLAR ADLİ EĞİTİM TAŞINMA TOPLANTISI 9 KASIM 2016-10 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDDH UZMANLAR KOMİTESİ 2. TOPLANTISI VE AHİM KARARLARI İCRA D. SUNUMU 7 KASIM 2016-10 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE AKADEMİSİ 5. TARAFLAR KURULU TOPLANTISI 10 KASIM 2016-11 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. SÖCAK-CCPCJ 25. YENİDEN TOPLANMA OTURUMU 1 ARALIK 2016-2 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ULUSLARARASI CEZA DİVANI TARAF DEVLETLER ASAMBLESİ 15. TOPLANTISI 16 KASIM 2016-24 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDCJ 91 GENEL KURUL TOPLANTISI 16 KASIM 2016-18 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. UGG-ÇG 7. OTURUM 2. TOPLANTI VE YOLSUZLUKLA MÜC.SÖZ.İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI 14 KASIM 2016-18 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ŞANHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ YASAL HİZMET İŞLERİ-İPEK YOLU FORUMU 22 KASIM 2016-24 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ÇALIŞMA ZİYARETİ 15 KASIM 2016-16 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CETS.196 SÖZLEŞMESİNE TARAF DEVLETLER 11. TOPLANTISI VE CODEXTER 31. TOPLANTISI 15 KASIM 2016-17 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AGİT-UNODC-IOM SINIRI AŞAN İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ….. ÇALIŞTAYI 16 KASIM 2016-18 KASIM 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDPC 71. GENEL KURUL TOPLANTISI 29 KASIM 2016-1 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. AVRUPA KONSEYİ DELEGELER KOMİTESİ 1273. TOPLANTISI 6 ARALIK 2016-8 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. ÇALIŞMA ZİYARETİ 13 ARALIK 2016-13 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. GRECO 74. GENEL KURUL TOPLANTISI 28 KASIM 2016-2 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. CDDH 86. TOPLANTISI GAYRİRESMİ HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI 5 ARALIK 2016-8 ARALIK 2016
ULUSLARARASI HDİGM. OECD-WGB GENEL KURUL TOPLANTISI 7 ARALIK 2016-9 ARALIK 2016